Podbitka dachowa

Okładziny budowlane PCV typ DS przeznaczone są do zastosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

Przy zastosowaniach zewnętrznych materiał ten służy do okładania ścian, otworów okiennych i drzwiowych, gzymsów, okapów dachu oraz wykonywania podbitek. Z uwagi na działanie promieniowania słonecznego stosowanie zewnętrzne okładzin kolorowych ogranicza się do elementów nienarażonych na nasłonecznienie. Ograniczenie to nie dotyczy okładzin w kolorze białym. Z uwagi na odporność okładzin na uderzenie zaleca się następujący zakres ich stosowania na zewnątrz budynków: - w budynkach dostępnych tylko dla użytkowników tj. w budynkach usytuowanych w ogrodach - na całej elewacji - w budynkach usytuowanych przy ulicach zaleca się ich stosowanie w strefie nienarażonej na uderzenia rzuconymi przedmiotami.

Okładziny typ DS mogą być stosowane jako zewnętrzne tylko dla budynków niskich tj. o wysokości maksimum 4 kondygnacji.

Przy zastosowaniu wewnątrz budynków okładziny typ DS montuje się na ścianach, otworach oraz sufitach pomieszczeń.
Przeprowadzone w Warszawie badania okładzin typ DS stwierdzają brak emisji chlorku winylu. Wydana na tej podstawie opinia higieniczna PZH Warszawa dopuszcza stosowanie tych okładzin wewnątrz obiektów użyteczności publicznej, w obiektach usługowych i przemysłowych oraz w pomieszczeniach sanitarnych i częściach komunikacyjnych budynków.

Przeprowadzona przez ITB Warszawa klasyfikacja ogniowa okładzin typ DS w zakresie palności i rozprzestrzeniania ognia przez ściany, klasyfikuje ten wyrób jako trudno zapalny i nie rozprzestrzeniający ognia.

Elementy okładziny ściennej typu DS należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. W czasie przechowywania elementy okładziny powinny być układane w pozycji poziomej, w stosach o wysokości nie przekraczającej 1 m, pod zadaszeniem zabezpieczającym przed nasłonecznieniem i wpływem czynników atmosferycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone